Covid-19 a Oxymetr JM 160

V ČR, a nejen u nás, nastává na letošní nastupující podzim další problém - následná vlna covid-19. Základní problémy jsou charakterizovány v souvislosti s plícemi. Covid-19 je napadá a omezuje tak činnost plic a tím i okysličování krve. Oxymetr se tak stává velmi dobrým pomocníkem. Pokud jsou hodnoty okysličování krve (SpO2) opakovaně nižší, než 96%, je třeba zpozornět, děje se možná něco, co nikdo nechce. Nelze vyloučit ani covid-19. Oxymetr se tak stává významným pomocníkem pro ochranu našeho zdraví a indikátorem, zda je vše v pořádku, anebo aktuálně není. Důležitým údajem je tak i hodnota PI (perfuzní index), udávající, kolik procent krve v měřeném místě je čerstvě okysličeno. Jestliže je tato hodnota opakovaně nižší, než 2%, je to důvod ke zbystření a vyšší pozornosti. Měřte se v takovém případě 2x, případně i vícekrát denně. Vždy ale v klidovém stavu, ne ihned po velké fyzické zátěži. Ideální je měření hned ráno po procitnutí a večer před usnutím. Náš oxymetr JM 160 uvedené hodnoty samozřejmě měří. Buďte obezřetní. Měření je možné provádět i na dětech, ovšem je zde podmínka, aby jejich stav byl klidový, tedy ne po třeba fotbalovém nebo basketbalovém zápase, či tréninku.

Na druhou stranu nepanikařte při naměření nepříznivých hodnot. Měření opakujte třeba za hodinu. Teprve když by byly výsledky i po opakovaném měření nepříznivé, konzultujte je se svým lékařem.